RING OSS 0739893414
BIDRA

Peter Juring

Aktiv medlem

Jag är en aktiv medlem som stödjer Bopeto Sweden för att jag vill se en utveckling och förbättring i Kongo. Kongo är ett otroligt vackert land med naturtillgångar och glada människor. Däremot lever många under extremt fattigdom. Vi som lever i ett land med goda förutsättningar och förmåner, har till uppgift att hjälpa andra.

doe@helpinghands.com 1 (800) 123-4567