RING OSS 0739893414
BIDRA

Fiona Kagwa

Aktiv medlem

Mitt namn är Fiona Kagwa, jag är en aktiv medlem i Bopeto. Anledningen till att jag väljer att stödja Bopeto Sweden är för att Bopeto arbetar för att återställa balansen i Kongo.
Den balans som gäller mänskliga rättigheter, något många tar för givet. Med både kompetens och erfarenhet har Bopeto tagit sig ann uppdraget som flera organisationer undvikit. Ett riskabelt uppdrag som kräver samarbete från aktörer både i Sverige och Kongo. Bopeto är en av få organisationer som inte endast har identifierat och uppmärksammat problemet som existerar i Kongo utan har även med handlingskraft satt en förändring i rörelse. En förändring som kommer att bidra till en samhällig utveckling samt leda till att ideella sektorns huvudinriktning i Kongo ändras över tid.

doe@helpinghands.com 1 (800) 123-4567