RING OSS 0736565206
BIDRA

Om oss

OM OSS

Vilka är vi

Vi är Bopeto Sweden

Bopeto Sweden är ett politiskt och religiöst oberoende organisation, verksamma både i Sverige och Kongo. Organisationen jobbar med att förbättra vården, utbildningssituationen och  skolor lokerade i Kongo Kinshasa. Målet är att bidra till hållbar samhällelig förändring, utveckling och förbättring i landet.

Bopeto Sweden samarbetar med sjukhus och äldreboenden för att stödja människors rätt till hälsa och vård, samt med skolor för att stödja barns rätt till utbildning. Med säten både i Sverige och Kongo vill organisationen uppmuntra att ansvar för de behövande och barnens rättigheter efterlevs, detta anser vi bäst sker på en internationell nivå.

Bakgrundshistoria

UPPDRAG HÄLSA OCH VÅRD

Vården i Kongo, är väldigt underprioriterat. Värdet på grundhälsa där människor har tillgång till de basala vården ur ett samhällelig synpunkt är väldigt lågt. För att kunna få bra vård behöver du ha en inkomst som är tillräckligt för att söka vård på privata sjukhus.

Många människor i Kongo drabbas av sjukdomar och en väldigt utsatt grupp av dessa människor, är de äldre. De är ofta utstötta då de anses vara en börda. Detta har resulterat till att flera av dem är hemlösa. Många drabbas av sjukdomar och svält ute på gatorna. Flera äldre mördas även utan konsekvenser. På grund av okunskap om mental ohälsa, liksom demens blir flera äldre generaliserade som vodooutövare, vilket i sig bidrar till deras otrygghet då det är föraktat.

 

Bopeto Swedens uppdrag är att förbättra sjukvården och återställa värdet som de äldre besitter. Att på en grundnivå försöka ändra samhällets syn på sjukvården, och behandlig av de äldre.

UPPDRAG UTBILDNING

Ca. 7 miljoner barn, i Kongo, främst flickor saknar en grundskoleutbildning, detta på grund av att många föräldrar inte har råd, varken med skolavgift eller skolmaterial. Vilket, i många fall resulterar till giftermål vid tidig ålder. Av de barn som har chans till utbildning är det tyvärr många som undervisas i ohälsosamma miljöer.

 

Bopeto Swedens uppdrag är att samarbeta med skolor i Kongo för att uppmuntra till
utbildning. Att på en grundnivå arbeta för utveckling och på så sätt bekämpa fattigdom.

UPPDRAG MILJÖ

Ett stort problem utanför den nuvarande fokusområdet är deponi, skräp och sopor som kastas ute på gatorna utan ansvar. I Kongo Kinshasa lever många i slumområden under extremt ohygieniska omständigheter. En vanlig sjukdom i Kongo är Tyfoid vilket sprids genom mat och vatten och förekommer av smuts.

 

Bopeto Swedens uppdrag är att i framtiden främja och introducera miljökunnande både i
skolor samt äldreomsorgen